LINE @

@greenpac

EMAIL

greenpactank@hotmail.com

@greenpac

081 348 1159

EMAIL

บริษัท กรีนโพรดักส์ แอนด์ ไฟเบอร์เทค จำกัด

บริษัท กรีนโพรดักส์ แอนด์ ไฟเบอร์เทค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำ  PE,FRP และเป็นผู้ออกแบบ  ผู้ผลิตสินค้าถังเก็บน้ำถังบำบัดน้ำเสีย  ภายใต้แบรนด์ GREENPAC และ PCS
โดยบริษัท มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าในทุกกลุ่มงาน อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย  อาคารสำนักงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

สินค้าและบริการ

  • ผลิตจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสียชนิดไฟเบอร์กลาส,พีอี ระบบน้ำเสียสำหรับน้ำเสียทั่วไปน้ำเสียชุมชน โดยออกแบบและเลือกระบบที่เหมาะสมในแต่ละประเภทกิจกรรม และคุณลักษณะของน้ำเสีย
  • ผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ถังเก็บน้ำพลาสติก
  • ถังดักไขมัน ชนิดฝังดิน และใต้ซิงค์ วัสดุ ไฟเบอร์กลาส และพีอี
  • ผลิตและจำหน่ายประตู และวงกบไฟเบอร์กลาส
  • งานบริการให้คำปรึกษาและออกแบบงานที่ต้องการใช้วัสดุไฟเบอร์กลาส ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ภารกิจ

บริษัทฯ มีความใส่ใจเรื่องคุณภาพสินค้า ให้บริการ ทั้ง ก่อนและหลังขาย ให้เป็นไปตามความพึงพอใจของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขาภิบาล และใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมครบวงจร

หลักการทำงาน

- บริการด้วยราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ จริงใจกับลูกค้า
- เน้นคุณภาพการบริการ ให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจต่อลูกค้า
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้เป็นไปตามแบบสเปคที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง และส่งมอบตรงเวลา

สินค้าและบริการ

ถังเก็บน้ำ

– ถังเก็บน้ำชนิดไฟเบอร์กลาส/ฝังดิน/บนดิน
– ถังเก็บน้ำทรงกรวยแก้ว
– ถังเก็บน้ำตั้งพื้นชนิด พีอี 
– ถังเก็บน้ำใต้ดิน ชนิดพีอี

ถังบำบัดน้ำเสีย

– ถังบำบัดชนิด PE 
– ถังบำบัดชนิดไฟเบอร์กลาส/ฝังดิน/บนดิน
– ถังบำบัด ทรงแอปเปิ้ล

ถังดักไขมัน

ประตูไฟเบอร์กลาส

สินค้าและบริการ

ถังเก็บน้ำ

– ถังเก็บน้ำชนิดไฟเบอร์กลาส/ฝังดิน/บนดิน
– ถังเก็บน้ำทรงกรวยแก้ว
– ถังเก็บน้ำตั้งพื้นชนิด พีอี 
– ถังเก็บน้ำใต้ดิน ชนิดพีอี

ถังบำบัดน้ำเสีย

– ถังบำบัดชนิด PE 
– ถังบำบัดชนิดไฟเบอร์กลาส/ฝังดิน/บนดิน
– ถังบำบัด ทรงแอปเปิ้ล

ถังดักไขมัน

ประตูไฟเบอร์กลาส

งานบริการอื่นๆ

งานติดตั้งระบบ บำบัดน้ำเสีย

ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ในระบบทั้งในระดับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนต่างๆโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และคุณภาพมากกว่า 10 ปี

งานตรวจเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ผลน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์  ด้วยพารามิเตอร์ ต่างๆ เช่น  ค่าความเป็นกรด-ด่าง,อุณหภูมิ ,  บีโอดี, ซีโอดี , น้ำมันและไขมัน , ของแข็งแขวนลอย  เป็นต้น |
ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับทางลูกค้า ว่าจะให้ทาง เรา เก็บวิเคราะห์ พารามิเตอร์อื่นๆ

ติดต่อเรา