LINE @

@greenpac

EMAIL

greenpactank@hotmail.com

@greenpac

081 348 1159

EMAIL

ถังเก็บน้ำทรงกรวยแก้ว

เป็นถังที่ทำจากไฟเบอร์กลาส แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา มีทั้งที่เป็นแบบติดตั้งบนดินกับใต้ดิน ใช้สำหรับเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค มีฝาถังล๊อคแน่นสนิทเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้าไปปนเปื้อนกับน้ำและด้วยวัสดุที่ป้องกันการเกิดตะไคร้น้ำภายในถัง จึงมั่นใจได้ว่าจะได้น้ำที่ใสสะอาด และปลอดภัย