LINE @

@greenpac

EMAIL

greenpactank@hotmail.com

@greenpac

081 348 1159

EMAIL

ถังบำบัดชนิด PE

ถังบำบัดน้ำเสีย “ GREENPAC  ” เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนบ่อเกรอะบ่อซึมแบบเก่า โดยออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตัดปัญหาเรื่องส้วมเต็ม เนื่องจากน้ำใต้ดินซึมผ่านผนังบ่อเข้ามาทำให้ต้องสูบส้วมบ่อยๆ น้ำเสียที่ไหลเข้าถังบำบัดน้ำเสีย
จะผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพ กลายเป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพ ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวถังวัสดุโพลีเอทธิลลีน ( Poly Ethylene ; PE ) มีความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย

ถังบำบัดน้ำเสีย “ GREENPAC  ” เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนบ่อเกรอะบ่อซึมแบบเก่า โดยออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตัดปัญหาเรื่องส้วมเต็ม เนื่องจากน้ำใต้ดินซึมผ่านผนังบ่อเข้ามาทำให้ต้องสูบส้วมบ่อยๆ น้ำเสียที่ไหลเข้าถังบำบัดน้ำเสีย จะผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพ กลายเป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพ ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตัวถังวัสดุโพลีเอทธิลลีน ( Poly Ethylene ; PE ) มีความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย

  • ถังบำบัดชนิดเกรอะกรองไร้อากาศ

เป็นถังบำบัดน้ำเสียที่รวมส่วนเกรอะ เพื่อแยกกากตะกอน และส่วนกรองไร้อากาศไว้ในถังเดียวกัน
เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยถังบำบัดน้ำเสียเพียงชุดเดียว

  • ถังบำบัดชนิดเกรอะกรอง-เติมอากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ มีโครงสร้างที่แข็งแรงคงทน ผลิตจากโพลิเอทธีลีนล้วน โดยออกแบบให้มีความหนาเป็นพิเศษ ฝาปิดทำด้วยเอบีเอส ล็อกได้ปลอดภัย หรือเหล็กหล่อ ให้เลือก จึงมีอายุการ ใช้งานยาวนานเป็นถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมขั้นตอนการเกรอะ (Septic) และเติมอากาศ (Aeration) บำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไร้กลิ่นเหม็นรบกวน