LINE @

@greenpac

EMAIL

greenpactank@hotmail.com

@greenpac

081 348 1159

EMAIL

เกี่ยวกับเรา

บริษัท กรีนโพรดักส์ แอนด์ ไฟเบอร์เทค จำกัด

เป็นบริษัท  ที่มีความชำนาญ  ผลิต และจำหน่าย ถังบำบัดน้ำเสีย  ถังเก็บน้ำ  ถังดักไขมัน  และประตูไฟเบอร์กลาส ด้วย วัสดุ ไฟเบอร์กลาส และ โพลีเอททิลีน  อุปกรณ์ ในระบบถังบำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศ หรือ ปั้มเติมอากาศ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และดำเนินการติดตั้ง และ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้ง วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยยึดหลักคุณภาพ ที่ดีและปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

บริษัทฯ มีความใส่ใจเรื่องคุณภาพสินค้า ให้บริการ ทั้ง ก่อนและหลังขาย ให้เป็นไปตามความพึงพอใจของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขาภิบาล และใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมครบวงจร

หลักการทำงาน

- บริการด้วยราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ จริงใจกับลูกค้า
- เน้นคุณภาพการบริการ ให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจต่อลูกค้า
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้เป็นไปตามแบบสเปคที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง และส่งมอบตรงเวลา