LINE @

@greenpac

EMAIL

greenpactank@hotmail.com

@greenpac

081 348 1159

EMAIL

7 เหตุผล ทำไมทุกบ้านควรติดตั้งถังเก็บน้ำ

การติดตั้งถังเก็บน้ำที่บ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบัน การบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเทศที่มีฤดูฝน และฤดูแล้งที่ชัดเจน การมีถังเก็บน้ำที่บ้านเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดน้ำแล้ว ยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายที่เราควรพิจารณา

ถังเก็บน้ำ คืออะไร

ถังเก็บน้ำ คือ ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บ และสำรองน้ำ เพื่อการใช้งานในหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การใช้น้ำในครัวเรือน การเกษตร อุตสาหกรรม หรือการใช้น้ำในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสามารถทำจากวัสดุต่าง ๆ และมีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับความต้องการ และการใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว ตัวถังจะทำจากวัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศ เช่น พลาสติก ไฟเบอร์กลาส โลหะ หรือคอนกรีต ทำให้มีหลากหลายขนาด หลายรูปแบบ และหลายราคา

เหตุผลที่ทำไมทุกบ้านควร ติดตั้งถังเก็บน้ำ

1. ความมั่นคงในยามฉุกเฉิน

ถังเก็บน้ำสามารถเป็นแหล่งน้ำสำรองในยามฉุกเฉินได้ เช่น ในกรณีที่มีการขัดข้องของระบบน้ำประปา หรือในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้เรามีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคได้ในช่วงเวลาที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น

การขัดข้องของระบบน้ำประปา

เหตุการณ์น้ำไม่ไหลอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ท่อประปาแตก การซ่อมบำรุงระบบประปา หรือภัยแล้ง การมีถังเก็บน้ำสำรองไว้จะช่วยให้เรามีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภคในยามคับขัน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติ เช่น พายุ น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว อาจส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ การมีถังเก็บน้ำสำรองไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

2. ประหยัดค่าใช้จ่าย

การใช้น้ำจากถังเก็บน้ำประปา และการเก็บน้ำฝน ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาได้ เพราะสามารถนำมาเพื่อใช้ในกิจวัตรประจำวัน เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ หรือซักผ้า ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาได้อย่างเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การใช้น้ำฝนยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยลดภาระของระบบน้ำประปาอีกด้วย ซึ่งมีข้อดีต่าง ๆ มากมาย ได้แก่

 • น้ำฝนที่สะอาด สามารถนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต สวยงาม สร้างบรรยากาศร่มรื่น
 • เกษตรกรสามารถใช้น้ำฝนเพื่อรดน้ำพืชผักผลไม้ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลผลิต
 • น้ำฝนยังช่วยชะล้างเกลือออกจากดิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชบางชนิด
 • ในช่วงฤดูแล้ง น้ำฝนที่เก็บไว้สามารถนำมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ

3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ถังเก็บน้ำสามารถใช้ในการเก็บน้ำฝนช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำใต้ดินและน้ำประปา ซึ่งมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม การใช้น้ำฝนแทนน้ำประปายังช่วยลดการปล่อยสารเคมี และพลังงานที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา นอกจากนี้ การเก็บน้ำฝนยังช่วยลดปัญหาน้ำท่วมของพื้นที่ในเมือง เนื่องจากการสะสมน้ำฝนช่วยลดปริมาณน้ำที่ต้องระบายออกในระบบระบายน้ำ

4. เพิ่มความสะดวกสบาย

เพิ่มความสะดวกสบายในหลายด้านสำหรับครัวเรือน โดยมีประโยชน์ที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 • ลดความกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำ

ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำประปา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปันส่วนน้ำหรือประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง

 • การใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง

มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงเวลาที่มีการซ่อมแซมท่อประปาหรือการปรับปรุงระบบ ทำให้มีน้ำใช้โดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำประปาหลัก

 • ลดความจำเป็นในการขนย้ายน้ำ

การมีถังเก็บน้ำในพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ำช่วยลดความจำเป็นในการขนย้ายน้ำจากที่อื่น ทำให้การใช้น้ำสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

5. การเพิ่มแรงดันน้ำ

ถังเก็บน้ำบางประเภทสามารถช่วยเพิ่มแรงดันน้ำในบ้านได้ ทำให้การใช้น้ำสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาแรงดันน้ำต่ำ หรือมีการใช้น้ำพร้อมกันหลายจุด ซึ่งมีประโยชน์ ดังนี้

 • การติดตั้งปั๊มน้ำร่วมกับถังเก็บน้ำสามารถเพิ่มแรงดันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถใช้น้ำได้อย่างสะดวกในทุกจุดของบ้าน เช่น ฝักบัว ก๊อกน้ำ และเครื่องซักผ้า
 • บางระบบมีการติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมกับตัวควบคุมแรงดันอัตโนมัติ ทำให้แรงดันน้ำคงที่ไม่ว่าจะมีการใช้น้ำพร้อมกันกี่จุด

6. ช่วยแก้ปัญหาแรงดันน้ำต่ำ

การมีถังเก็บน้ำ และระบบเพิ่มแรงดันน้ำในบ้านสามารถช่วยแก้ปัญหาแรงดันน้ำต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในบ้านที่มีหลายชั้นหรือการใช้น้ำพร้อมกันหลายจุด

 • การใช้น้ำในพื้นที่สูง

ในบ้านที่มีหลายชั้น การมีแรงดันน้ำที่เพียงพอทำให้น้ำสามารถไหลขึ้นไปถึงชั้นบนสุดได้อย่างสะดวก

 • การใช้น้ำพร้อมกันหลายจุด

การเพิ่มแรงดันน้ำช่วยให้สามารถใช้น้ำพร้อมกันหลายจุดได้โดยไม่ลดแรงดันน้ำในแต่ละจุด

7. การปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ช่วยให้เรามีน้ำสำรองสำหรับใช้ในกิจวัตรประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ ทำอาหาร หรือทำความสะอาด ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น การมีน้ำใช้ที่เพียงพอยังช่วยลดความเครียดและความกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำ

การติดตั้งถังเก็บน้ำที่บ้านมีผลดีมากมาย ไม่เพียงแค่ประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการใช้น้ำในชีวิตประจำวันด้วย ทำให้เราสามารถเติบโต และอยู่รอดไปได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และภัยธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสะดวกสบายยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันอีกด้วย

หากสนใจถังเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าต่อการใช้งาน ติดต่อ GREENPAC ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย ภายใต้แบรนด์ GREENPAC และ PCS พร้อมดีไซน์ล้ำสมัย ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://greenpactank.com/